Akce výborů 13. února 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 11 (11. až 13. února 2020) 
VSP - Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
č. 11 (13. února 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

40. schůze (21. ledna až 13. února 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace

Schůze Poslanecké sněmovny

14. schůze (od 31. května 2018) - návrh pořadu schůze, stenoprotokoly (přerušeno)
ISP (příhlásit)