Akce komisí 30. března 2021

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Dočasná komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID
č. 5 - veřejnosti nepřístupná s výjim. přizvaných hostů (30. března 2021) ISP (příhlásit)