Akce komisí 10. září 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 17 - zasedání je zrušeno (10. září 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

59. schůze (10. září 2020) - návrh pořadu schůze, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena

Schůze Poslanecké sněmovny

58. schůze (od 15. září) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy, písemné pozměňovací návrhy, písemné interpelace, ústní interpelace (přerušeno do úterý 29. září do 14 hodin)
ISP (příhlásit)