Časté dotazy: platy a náhrady poslanců

(3. 1. 2019)
Co je to poslanecká imunita?

Poslaneckou imunitou se rozumí vynětí člena Parlamentu ČR z všeobecného sankčního režimu s cílem zajistit nezávislost rozhodování zákonodárného sboru. Ústava ČR rozeznává dvě formy poslanecké imunity.
První z nich je imunita vztahující se na projevy a hlasování v komoře popř. orgánu komory. Poslance nelze postihnout pro hlasování ve Sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech. Za projevy učiněné ve Sněmovně a Senátu nebo jejich orgánech nelze poslance trestně stíhat. Poslanec podléhá jen disciplinární pravomoci své komory.
Druhou formou imunity je obecná procesní exempce z trestního stíhání, kdy poslance nelze trestně stíhat bez souhlasu Sněmovny. Odepře-li Sněmovna souhlas, je trestní stíhání po dobu výkonu mandátu odepřeno.

Další podrobnosti o poslanecké imunitě a dalších záležitostech spojených s výkonem poslaneckého mandátu najdete na této stránce.

ISP (příhlásit)