Časté dotazy: platy a náhrady poslanců

(3. 1. 2019)
Kdy vzniká mandát poslance?

Dle článku 19 odst. 3 Ústavy České republiky vzniká mandát poslance nebo senátora zvolením. Pokud poslanec odmítne na ustavující schůzi složit slib či složí slib s výhradou, mandát mu na základě čl. 25 Ústavy zaniká.

ISP (příhlásit)