Akce 10. září 2020

Schůze VEZ

č. 55 (8. až 10. září  2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

59. schůze (10. září 2020) - návrh pořadu schůze, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit)