Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Zasedání COSAC (2. 10. 2009)
3. - 6. října ve Stockholmu

Jedná se o pravidelné zasedání COSAC – Konference výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů Evropské unie a kandidátských zemí a zástupců Evropského parlamentu, tentokrát v pořadí již XLII. zasedání. Předmětné zasedání se uskuteční ve Švédsku, a to v termínu od 3. do 6. října t. r. Delegace byla nominována tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné zastoupení koaličních i opozičních stran (mpř. P. Krill, mpř. S. Marková, posl. J. Kochan a posl. P. Vanoušek).ISP (příhlásit)