Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Zpráva z XLI. zasedání COSAC ve Varšavě (17. 10. 2011)
Info uvnitř

Ve dnech 2. – 4. října se delegace výboru pro evropské záležitosti ve složení př. Jan Bauer, mpř. Jaroslav Lobkowicz a mpř. František Novosad, zúčastnila ve Varšavě XLVI. zasedání COSAC. Stěžejním tématem jednání byl Víceletý finanční rámec EU pro léta 2014 – 2020 (dále VFR) a s ním související Kohezní politika EU. Pozici Komise k těmto tématům představil komisař pro rozpočet Janusz Lewandowski a za Evropský parlament vystoupil člen speciálního výboru pro výzvy politik a rozpočtové zdroje pro udržitelnou EU po roce 2013 p. Salvador Garriga Polledo. Následná diskuse představitelů národních parlamentů byla velmi živá a přednesené příspěvky se dotýkaly nejen samotného VFR, ale zaznívaly i analýzy příčin, důsledků a možných budoucích řešení k (znovu-) probíhající ekonomické krizi. Palčivost těchto témat se projevila i tím, že podobně laděné příspěvky zaznívaly i v dalším jednacím dnu, kdy měla být za přítomnosti ministra pro evropské záležitosti Polska Mikolaje Dowgielewicze a místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče diskutována témata průběhu polského předsednictví a bilance dvou let, které uplynuly od vstupu Lisabonské smlouvy v účinnost.

Na závěr jednání byly přijaty Contribution a Conclusions.

Zásadní organizační otázkou uplynulého zasedání COSAC byla volba nové Stálé členky Sekretariátu COSAC, neboť na konci letošního roku uplyne druhé (a dle Jednacího řádu COSAC poslední možné) funkční období p. Lorety Raulinaityté. V rámci tajné volby předsedů COSAC byla ze dvou kandidátek, které před tím osobně představily své představy o vlastním směřování a vedení Sekretariátu COSAC, zvolena p. Libby Kurien, kandidátka nominovaná ze strany House of Commons britského parlamentu.
Zpráva z XLI. zasedání COSAC ve Varšavě (17. 10. 2011)
Zpráva z XLI. zasedání COSAC ve Varšavě (17. 10. 2011)
Zpráva z XLI. zasedání COSAC ve Varšavě (17. 10. 2011)ISP (příhlásit)