Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Schůze VEZ (10. 10. 2007)
22. schůze se uskuteční ve středu 17. října t. r. od 8.00 hod. → Pozvánka

Hlavním bodem schůze je Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na neformálním zasedání předsedů vlád a prezidentů členských států EU v Lisabonu ve dnech 18. – 19. 10. 2007 (Návrh smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení Evropského společenství).ISP (příhlásit)