Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Předseda VEZ přijal ministra zahraničních věcí Srbské republiky (26. 7. 2011)
Vpondělí 25. července t. r. přijal předseda VEZJan Bauerministra zahraničních věcí Srbské republiky Vuka Jeremiće. Tohoto setkání se dále účastnil místopředseda VEZ Jaroslav Lobkowicz, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Jozef Regecadalší.

Ministr VJ na úvod svého vystoupení poděkoval za vřelé přijetí na půdě českého parlamentu a podtrhl význam společných základů vzájemných vztahů obou zemí v rámci strategického rozvoje na úrovni EU. Dále vyjádřil poděkování za pomoc poskytovanou Srbské republice ze strany ČR.

V souvislosti s aktuálním děním v EU poukázal na zaznívající názory, že po vstupu Chorvatska do Unie by bylo třeba proces rozšiřování pozastavit a zaměřit se zejména na konsolidaci situace uvnitř EU. VJ vyslovil názor, že takovýto postup by měl značně negativní dopady na vývoj situace v regionu západního Balkánu. Srbská republika proto nyní potřebuje podporu pro tyto své pozice a cení si tradičně vstřícného postoje na straně ČR.

Předseda JB připomněl nedávnou návštěvu delegace VEZ v Chorvatsku, v jejímž rámci se uskutečnilo i jednání na nejvyšší úrovni, a to s prezidentem Chorvatské republiky Ivo Josipovićem. Potvrdil, že tak jako ČR dlouhodobě podporovala vstup Chorvatska do EU, tak stejně tak bude podporovat integrační úsilí Srbské republiky. Zároveň vyslovil názor, že ČR, vzhledem ke svým bohatým a stále poměrně nedávným zkušenostem vyplývajícím z přístupu země do EU, může být Srbsku významně nápomocna.

Senátor JŠ se VJ dotázal na jeho názor, pro kterou stranu je vstup Srbska do EU důležitější, zda pro jeho zemi samotnou, či pro Unii.

Ministr VJ sdělil, že odpovědí si není zcela jistý, neboť situace se může v průběhu času vyvíjet, nicméně v současném okamžiku existuje větší zájem určitě na straně Srbska. Ve vztahu k vnitropolitické situaci Srbska sdělil, že současná vedoucí koaliční Demokratická strana, jejímž je reprezentantem, dostala od voličů důvěru v uplynulých volbách již dvakrát. Otázkou do budoucna je, jaká situace a rozložení sil nastane po volbách v příštím roce a jaké tedy bude další směřování jeho země.

Senátor TK zavzpomínal na předchozího předsedu zahraničního výboru Jiřího Dienstbiera, který osobně patřil mezi významné podporovatele Srbska. Dále konstatoval, že představitelé Polska, země v současnosti předsedající EU, při vzájemném setkání se senátory vyslovili svoji podporu pokračování integračního procesu v regionu západního Balkánu.

Ministr VJ podotkl, že i navzdory postoji předsednické země zaznívají z jiných členských zemí EU názory, že Srbsko by mělo zůstat vně Unie stejně jako Turecko, a to s ohledem na tzv. civilizační hranici v rámci EU. V této souvislosti zmínil skutečnost, že Srbsko bylo po dobu dlouhého historického období součástí tureckého impéria.

Poslanec JL vyjádřil přesvědčení, že právě z tohoto důvodu je třeba si Srbska vážit, neboť navzdory tomuto pětisetletému “tureckému” období si dokázalo zachovat své národnostní cítění, vlastní kulturu a hodnoty. Je to podle něj jasným důkazem skutečnosti, že Srbové jsou evropským národem, který do EU patří.

Předseda JB se dále zajímal o názor a pohled Srbska na současné ekonomické obtíže EU.

Ministr VJ vyslovil názor, že právě tato problematická doba je pro EU jakýsi test, který ověří pevnost základů, na nichž je Unie vystavěna. Aktuální potíže eurozóny byly ze strany odborníků pojmenovávány již v období před deseti lety, když varovali před disfunkčností kombinace jedné monetární a mnoha fiskálních politik.

Na závěr setkání VJ vyjádřil odhodlání své země udělat maximum jak pro její vstup do EU, tak pro její další přínos Unii.

 

Zapsala Lenka Mozgová
Předseda VEZ přijal ministra zahraničních věcí Srbské republiky (26. 7. 2011)ISP (příhlásit)