Výbor pro obranu
Přijetí zahraničních návštěv

Slovensko Přijetí náčelníka Generálního štábu armády Slovenské republiky generála Ing. Milana Maxima (8. 12. 2015)
Delegace výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlametnu České republiky vedená předsedou Davidem Kádnerem přijala dne 8. prosince 2015 náčelníka Generálního štábu armády Slovenské republiky generála Ing. Milana Maxima.

Hlavním tématem byla spolupráce armády České a Slovenské republiky, posílení spolupráce v oblasti pozemního vojska a součinnosti s IZS. Mezi další témata patřilo navyšování rozpočtů na obranu, přijímání protiteroristických opatření, modernizace obou armád, pozice NATO a článku č. 3, migrační krize a její řešení a spolupráce na zabezpečení maďarských hranic. Důležitým aspektem, který zástupci obou delegací zmínili, bylo vytvoření tzv. "Batlle groups" zemí V4, které jsou připraveny na plnění konkrétních vojenských zadání.
Přijetí náčelníka Generálního štábu armády Slovenské republiky generála Ing. Milana Maxima (8. 12. 2015)
Přijetí náčelníka Generálního štábu armády Slovenské republiky generála Ing. Milana Maxima (8. 12. 2015)
Přijetí náčelníka Generálního štábu armády Slovenské republiky generála Ing. Milana Maxima (8. 12. 2015)
Přijetí náčelníka Generálního štábu armády Slovenské republiky generála Ing. Milana Maxima (8. 12. 2015)
Přijetí náčelníka Generálního štábu armády Slovenské republiky generála Ing. Milana Maxima (8. 12. 2015)

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)