Výbor pro obranu
Přijetí zahraničních návštěv

USA Přijetí velvyslance USA při NATO pana Douglase E. LUTA (8. 12. 2015)
Delegace výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlametnu České republiky vedená předsedou Davidem Kádnerem přijala dne 8. prosince 2015 velvyslance USA při NATO Douglase E. Luta v doprovodu J. E. p. Andrew H. Schapira, velvyslance USA v České republice.

Mezi hlavní témata setkání patřila příprava summitu NATO ve Waršavě, který se uskuteční za 7 měcísů a do té doby se musí vyjasnit přesné pozice aliančních zemí NATO k další strategii v boji proti "Daesh". Dvěmi základními body summitu jsou zhodnocení změny bezpečností situace ve světě a také jak bude NATO schopno tuto změnu řešit. V debatě obě delegace akcentovaly témata kolektivní obrany a shodly se, že cílem je společný postup k uchování demokratických principů.

Dalším tématem bylo navyšování obranných rozpočtů aliančních zemí a zazněla přímá podpora pro navýšení obranného rozpočtu ČR ze strany USA. Poslanci rovněž zdůraznili problém migrační krize a jejího řešení. NATO slovy Douglase E. Luta po České republice požaduje to, aby Česká republika investovala do modernizace armády a tedy do kvality.
Přijetí velvyslance USA při NATO pana Douglase E. LUTA (8. 12. 2015)
Přijetí velvyslance USA při NATO pana Douglase E. LUTA (8. 12. 2015)
Přijetí velvyslance USA při NATO pana Douglase E. LUTA (8. 12. 2015)
Přijetí velvyslance USA při NATO pana Douglase E. LUTA (8. 12. 2015)
Přijetí velvyslance USA při NATO pana Douglase E. LUTA (8. 12. 2015)
Přijetí velvyslance USA při NATO pana Douglase E. LUTA (8. 12. 2015)

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)