Přijetí zahraničních návštěv

Česká republika Maďarsko Polsko Slovensko Setkání výborů pro obranu zemí V4 v Praze (10. 1. 2020)
Ve dnech 7. – 9. 1. 2020 se vPraze uskutečnilo pravidelné setkání delegací výborů pro obranu zemí V4. Akce se uskutečnila opět po roce, tentokrát vrámci českého předsednictví Visegrádské skupině.

Na dvacet zástupců parlamentů ČR, Polska, Maďarska a Slovenska se setkalo nad tématy vzájemné obranné spolupráce zemí, možných společných zbrojních akvizičních projektů a kybernetické obrany a bezpečnosti. Hlavní jednání delegací se konalo dne 8. 1. ve Státních aktech Poslanecké sněmovny pod záštitou výboru pro obranu PS PČR. Jeho delegaci tvořili předsedkyně Jana Černochová, která jednání moderovala, místopředseda Jan Lipavský a poslanci Pavel Růžička a Pavel Žáček. Delegaci doplnil rovněž předseda bezpečnostního výboru Radek Koten.

Jednání bylo rozděleno do třech tematických bloků, ve kterých vždy po vystoupení hlavních řečníků proběhla bohatá diskuse. Mezi řečníky byli mj. náměstek ministra obrany pro obrannou strategii a politiku Radomír Jahoda, zástupce sekce vyzbrojování a akvizic MO Lubor Koudelka, ředitel sekce plánování schopností MO genmjr. Jaromír Alan, náměstek ředitele NÚKIB Lukáš Kintr, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun a ředitel BIS Michal Koudelka.

V závěrečném prohlášení se vedoucí jednotlivých delegací svým podpisem přihlásili k podpoře dalších projektů vzájemné obranné spolupráce, posilování obranyschopnosti a rozvoji armád, k podpoře pilotního akvizičního projektu V4 nebo k podpoře spolupráce v oblasti obranného výzkumu a vývoje (více v přiloženém dokumentu).


závěry scan.pdf (Dokument PDF, 134 KB)


Setkání výborů pro obranu zemí V4 v Praze (10. 1. 2020)
Setkání výborů pro obranu zemí V4 v Praze (10. 1. 2020)
Setkání výborů pro obranu zemí V4 v Praze (10. 1. 2020)
Setkání výborů pro obranu zemí V4 v Praze (10. 1. 2020)
Setkání výborů pro obranu zemí V4 v Praze (10. 1. 2020)
Setkání výborů pro obranu zemí V4 v Praze (10. 1. 2020)
Setkání výborů pro obranu zemí V4 v Praze (10. 1. 2020)
Setkání výborů pro obranu zemí V4 v Praze (10. 1. 2020)

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)