Akce 22. února 2022

Schůze Poslanecké sněmovny

12. schůze (22. února 2022) - návrh pořadu schůze, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena


Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)