Usnesení VB

č. 161k Informaci ministra vnitra o nákupech silničních vozidel pro Ministerstvo vnitra, informace o nákladech spojených s dovybavením vozidel Škoda Octavia a ochranné rámy na předních čelech těchto vozidel (14. května 2020) 
č. 162Záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018) 
č. 163k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a o změně souvisejících zákonů,(sněmovní tisk č. 535) (11. června 2020) 
č. 164k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2019 - kapitola 314 - Ministerstvo vnitra (11. června 2020) 
č. 165k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2019 - kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti, část Vězeňská služba České republiky (11. června 2020) 
č. 166k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2019 - kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba (11. června 2020) 
č. 167k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2019 - kapitola 378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (11. června 2020) 
č. 168k Informaci ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o kybernetických útocích v době vyhlášeného nouzového stavu. (11. června 2020) 
č. 169k zabezpečení vládních materiálů při využívání soukromých e-mailových adres premiérem a členy vlády (11. června 2020) 
č. 170k informaci o závěrech šetření tzv. „kauzy ricin". (11. června 2020) 
č. 171k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2019 - kapitola 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů (11. června 2020) 
č. 172k informaci místopředsedy výboru Z. Ondráčka o jednání s předsedou Správy státních hmotných rezerv P. Švagrem. (11. června 2020) 
č. 173k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (11. června 2020) 
č. 174k informaci statutárního ředitele Horské služby České republiky o činnosti Horské služby (25. června 2020) 
č. 175k informaci předsedy výboru Radka Kotena o přijatých opatřeních pro jednání výboru v neveřejném režimu podle § 37 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (25. června 2020) 
č. 176k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2019 - kapitola 314 - Ministerstvo vnitra (25. června 2020) 
č. 177k návrhům zákonů tzv. „zbraňové legislativy" (25. června 2020) 
č. 178k návrhu poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., sněmovní tisk 794. (25. června 2020) 
č. 179k reorganizaci Policie České republiky (25. června 2020) 

<<56789
ISP (příhlásit)