Usnesení VB

č. 141k návrhu poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Ivany Nevludové, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, (9. ledna 2020) 
č. 142k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru pro bezpečnost (9. ledna 2020) 
č. 143k bodu programu „Bezpečnostní aspekty elektronického způsobu placení za užívání dálnic v České republice“ (6. února 2020) 
č. 144k bodu programu „Bezpečnostní režim v Poslanecké sněmovně a v jejím okolí“ (6. února 2020) 
č. 145k informaci o bezpečnostních opatřeních v souvislosti s šířením onemocnění způsobené koronavirem 2019 - nCoV. (6. února 2020) 
č. 146k termínu a pořadu příští schůze výboru (6. února 2020) 
č. 147k volbě místopředsedy výboru Lukáše Koláříka členem podvýboru pro zdravotnické záchranné služby. (6. února 2020) 
č. 148k návrhu přednesenému v bodu „Různé". (6. února 2020) 
č. 149k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, (sněmovní tisk č. 535). (20. února 2020) 
č. 150 (20. února 2020) 
č. 151k termínu a pořadu příští schůze výboru (20. února 2020) 
č. 152k návrhům předneseným v bodu „Různé". (20. února 2020) 
č. 153k návrhu vlády na jmenování ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. (18. března 2020) 
č. 154o poskytování zápisů ze zasedání Ústředního krizového štábu, krizového štábu Úřadu vlády a krizového štábu Ministerstva vnitra po dobu nouzového stavu, a to v nejkratším možném termínu. (18. března 2020) 
č. 155kterým výbor pro bezpečnost vyjadřuje poděkování všem zúčastněným na opatřeních s eliminací šíření nákazy Koronavirem COVID - 19. (18. března 2020,) 
č. 156k návrhu zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky (sněmovní tisk 810/0) (6. dubna 2020,) 
č. 157k informaci ředitele Bezpečnostní informační služby k některým článkům uveřejněným v předchozích dvou týdnech v internetovém vydání periodika Respekt. (6. května 2020) 
č. 158k volbě místopředsedy výboru (14. května 2020) 
č. 159k návrhům opatření pro projednávání utajovaných informací (14. května 2020) 
č. 160k Informaci ministra vnitra o vývoji zakázky na nové radiokomunikační spojení složek IZS (14. května 2020) 

<<456789>>
ISP (příhlásit)