Usnesení VB

č. 101ke změně termínu konání příští schůze výboru pro bezpečnost (5. června 2019) 
č. 102k bodu programu „Angažmá aktivních pracovníků bezpečnostních složek v politických stranách, uskupeních a jejich pracovních týmech“, (27. června 2019) 
č. 103k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2018 - kapitola 314 - Ministerstvo vnitra (27. června 2019) 
č. 104k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2018 - kapitola 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů (27. června 2019) 
č. 105k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2018 - kapitola 378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (27. června 2019) 
č. 106k bodu programu „IT systém na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ (27. června 2019) 
č. 107k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2018 - kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti, část Vězeňská služba České republiky (27. června 2019) 
č. 108k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2018 - kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba (27. června 2019) 
č. 109k informaci předsedy podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby k problematice obecních a městských policií (27. června 2019) 
č. 110k novému záměru zahraniční služební cesty výboru pro bezpečnost v roce 2019 (27. června 2019) 
č. 111k výsledkům zahraniční služební cesty výboru pro bezpečnost do Egypta. (27. června 2019) 
č. 112k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (27. června 2019) 
č. 113ke Zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu v roce 2018 a Koncepci boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019 (sněmovní tisk 486) (4. září 2019) 
č. 114programu „Angažmá aktivních pracovníků bezpečnostních složek v politických stranách, uskupeních a jejich pracovních týmech" (4. září 2019) 
č. 115k návrhu na termín a složení delegace pro zahraniční služební cestu výboru pro bezpečnost na Slovensko (4. září 2019) 
č. 116k návrhu termínu příští schůze výboru pro bezpečnost (4. září 2019) 
č. 117k návrhu na vyslání místopředsedy výboru poslance Pavla Žáčka na konferenci Parliamentary Intelligence Security Forum Nairobi 7. až 8. října 2019 (10. září 2019) 
č. 118k návrhu poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Ivany Nevludové, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 550/0). (3. října 2019) 
č. 119k volbě poslance Ing. Jana Bartoška členem podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby (3. října 2019) 
č. 120k termínu a návrhu pořadu příští schůze výboru (3. října 2019) 

<<23456789>>
ISP (příhlásit)