Výbor pro bezpečnost
Usnesení VB

č. 61k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 903) (17. dubna 2013) 
č. 62k návrhu termínu a pořadu 18. schůze výboru pro bezpečnost (17. dubna 2013) 
č. 63k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 903) (22. května 2013) 
č. 64k návrhu závěrečného účtu kapitoly 305 - Bezpečnostní informační služba - za rok 2012 (22. května 2013) 
č. 65k návrhu závěrečného účtu kapitoly 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů - za rok 2012 (22. května 2013) 
č. 66k návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra - za rok 2013 (22. května 2013) 
č. 67k návrhu termínu a pořadu 19. schůze výboru pro bezpečnost (22. května 2013) 
č. 68k Informaci ministra vnitra o zásahu Policie České republiky dne 13. června 2013 (25. června 2013) 
č. 69ke Zprávě ministra vnitra a policejního prezidenta o průběhu zásahu Policie České republiky dne 13. června 2013 (7. srpna 2013) 
č. 70k Informaci ministra vnitra o koncepci a jeho záměrech při řízení resortu vnitra (7. srpna 2013) 

1234
ISP (příhlásit)