Výbor pro bezpečnost
Usnesení VB

č. 41k návrhu státního rozpočtu na rok 2013 - kapitola 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů (29. listopadu 2012) 
č. 42k návrhu státního rozpočtu na rok 2013 - kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba (29. listopadu 2012) 
č. 43k návrhu termínu a pořadu 13. schůze výboru pro bezpečnost (29. listopadu 2012) 
č. 44k volbě předsedy výboru (18. prosince 2012) 
č. 45k návrhu zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky (sněmovní tisk 827) (23. ledna 2013) 
č. 46k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 843). (23. ledna 2013) 
č. 47k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1996 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 856) (23. ledna 2013) 
č. 48k záměrům zahraničních služebních cest výboru pro bezpečnost v roce 2013 (23. ledna 2013) 
č. 49k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 776) (23. ledna 2013) 
č. 50k návrhu termínu a pořadu 15. a 16. schůze výboru pro bezpečnost (23. ledna 2013) 
č. 51ke změně názvu podvýboru pro reformu Policie České republiky (23. ledna 2013) 
č. 52„Financování Bezpečnostní informační služby". (27. února 2013) 
č. 53k návrhu poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. (sněmovní tisk 709) (6. března 2013) 
č. 54k návrhu zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) (sněmovní tisk 827) (6. března 2013) 
č. 55k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 856) (6. března 2013) 
č. 56k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 776) (6. března 2013) 
č. 57k návrhu termínu a pořadu 17. schůze výboru pro bezpečnost (6. března 2013) 
č. 58ke složení delegace výboru pro zahraniční služební cestu do Ruské federace (6. března 2013) 
č. 59k volbě místopředsedy výboru pro bezpečnost (6. března 2013) 
č. 60k Informaci o současné situaci v kybernetické bezpečnosti státu a stavu příprav vládního návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti (17. dubna 2013) 

1234
ISP (příhlásit)