Výbor pro bezpečnost
Usnesení VB

č. 21k transformaci usnesení výboru pro obranu a bezpečnost do výboru pro bezpečnost (4. dubna 2012) 
č. 22k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 615) (4. dubna 2012) 
č. 23k návrhu termínu a pořadu 6. schůze výboru pro bezpečnost (4. dubna 2012) 
č. 24k návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra za rok 2011 (23. května 2012) 
č. 25k návrhu závěrečného účtu kapitoly 305 - Bezpečnostní informační služba - za rok 2011 (23. května 2012) 
č. 26k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 615) (23. května 2012) 
č. 27"Efektivita práce Agentury pro sociální začleňování při řešení problémů sociálně nepřizpůsobivých osob" (23. května 2012) 
č. 28k návrhu termínu a pořadu 7. schůze výboru pro bezpečnost (23. května 2012) 
č. 29k návrhu vlády České republiky na jmenování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (14. června 2012) 
č. 30„Informace a stanoviska k akci „UPÍR". (12. a 13. července 2012) 
č. 31„Informace a stanoviska ministra vnitra a policejního prezidenta k výrokům ministra financí Miroslava Kalouska k manipulování Policie České republiky". (12. a 13. července 2012) 
č. 32ke Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2011 (ve srovnání s rokem 2010) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2011 (sněmovní tisk 723) (10. října 2012) 
č. 33ke Zprávě o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2011, k Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 a ke Koncepci boje proti extremismu pro rok 2012 (sněmovní tisk 745) (10. října 2012) 
č. 34k Zprávě o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011 (sněmovní tisk 795) (10. října 2012) 
č. 35ke složení delegací výboru pro bezpečnost pro zahraniční služební cesty v roce 2012 (10. října 2012) 
č. 36k návrhu termínu a pořadu 11. schůze výboru pro bezpečnost (10. října 2012) 
č. 37k návrhu poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., (sněmovní tisk 709) (21. listopadu 2012) 
č. 38k volbě ověřovatele a člena volební komise výboru pro bezpečnost (21. listopadu 2012) 
č. 39k návrhu termínu a pořadu 12. schůze výboru pro bezpečnost (21. listopadu 2012) 
č. 40k návrhu státního rozpočtu na rok 2013 - kapitola 314 - Ministerstvo vnitra (29. listopadu 2012) 

1234
ISP (příhlásit)