Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Aktuality

Seminář ke slaďování pracovního, soukromého a rodinného života (30. 10. 2012)
13. listopadu 2012 od 13:00 hod. v zasedací místnosti č. 56, Sněmovní 4 - pozvánkaNavigace sekce Stálá komise pro rodinu a rovné příležitostiISP (příhlásit)