Usnesení ZEV

č. 61k termínu a pořadu schůze zemědělského výboru (10. října 2018) 
č. 62k převzetí záštity nad seminářem „ Dietní stravování dětí a mládeže" (10. října 2018) 
č. 63k volbě členky podvýboru zemědělského výboru pro lesní hospodářství (10. října 2018) 
č. 64k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/, Kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (7. listopadu 2018) 
č. 65k vládnímu návrhu zákona o Státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/, kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství vč. dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly (viz sněmovní dokument č. 1402) a v rámci kapitoly dále společná zemědělská politika - vazba na státní rozpočet (přímé platby, dorovnání přímých plateb z národních zdrojů, podpora rozvoje venkova, opatření společné organizace trhu) (7. listopadu 2018) 
č. 66k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 169) - jednání garančního výboru (7. listopadu 2018) 
č. 67k Dotačním programům zemědělství pro rok 2019 poskytovaných podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 334) (21. listopadu 2018) 
č. 68k Dotačním programům zemědělství pro rok 2019 poskytovaných podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 334) (21. listopadu 2018) 
č. 69k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2019 (sněmovní tisk 335) (21. listopadu 2018) 
č. 70K záměrům zahraničních cest členů výboru v roce 2019 (21. listopadu 2018) 
č. 71k převzetí záštity nad výstavou a seminářem "Voda, sucho" (21. listopadu 2018) 
č. 72k převzetí záštity nad pracovním setkáním členů zemědělského výboru a jeho podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství, tzv. "Medový večer" (21. listopadu 2018) 
č. 73k převzetí záštity nad pracovním setkání členů zemědělského výboru a jeho podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství se zástupci Českomoravské myslivecké jednoty (4. prosince 2018) 
č. 74Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 332) (6. února 2019) 
č. 75k volbě člena podvýboru zemědělského výboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství; podvýboru zemědělského výboru pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu; podvýboru zemědělského výboru pro lesní hospodářství; podvýboru zemědělského výboru pro vodní hospodářství a podvýboru zemědělského výboru pro rozvoj venkova (6. února 2019) 
č. 76k převzetí záštity nad seminářem „ Biopotraviny a jejich perspektiva v českém retailu" (6. února 2019) 
č. 77k aktuálním opatřením v kauze dovozu polského hovězího masa (6. února 2019) 
č. 78Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 321) (20. února 2019) 
č. 79Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Kohoutka, Radka Holomčíka, Jana Chvojky, Pavla Bělobrádka, Petra Gazdíka, Pavla Jelínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 214) (20. února 2019) 
č. 80k účasti zástupce zemědělského výboru na meziparlamentní konferenci rumunského předsednictví k tématu „Budoucnost zemědělské a kohezní politiky EU" v Bukurešti (20. února 2019) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)