Usnesení ZEV

č. 41k Podpoře bramborářství na Vysočině Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po proběhlé rozpravě k Podpoře bramborářství na Vysočině (9. května 2018) 
č. 42ke Zprávě o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2017 (sněmovní tisk 178) (6. června 2018) 
č. 43k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2017, kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální (6. června 2018) 
č. 44k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2017, kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství – Finanční vztahy SR k Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (sešit F) + výdaje na společnou zemědělskou politiku EU s dopady na státní rozpočet (přímé platby, Program rozvoje venkova, národní zdroje k provádění tržních opatření v rámci Společné organizace trhu) (6. června 2018) 
č. 45ke kůrovcové kalamitě v ČR (6. června 2018) 
č. 46k Problematice zemědělského školství (20. června 2018) 
č. 47k Problematice sucha – informace o činnosti Mezirezortní komise (20. června 2018) 
č. 48k Výroční zprávě Vinařského fondu za rok 2017 (20. června 2018) 
č. 49k Problematice zelené nafty do živočišné výroby (20. června 2018) 
č. 50k termínu schůze zemědělského výboru (11. července 2018) 
č. 51k volbě člena podvýboru zemědělského výboru pro lesní hospodářství (5. září 2018) 
č. 52k převzetí záštity nad odbornou konferencí "Regulace obchodu - Audit dopadů ZVTS na maloobchodní trh s potravinami" (22. srpna 2018) 
č. 53k termínu a pořadu schůze zemědělského výboru (5. září 2018) 
č. 54k zahraniční cestě delegace zemědělského výboru do Albánie (5. září 2018) 
č. 55k návrhu poslanců Pavla Kováčika, Josefa Kotta, Karla Turečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 183) (26. září 2018) 
č. 56k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 169) (26. září 2018) 
č. 57ke krizové situaci v sektoru chovu prasat (26. září 2018) 
č. 58k návrhu poslanců Pavla Kováčika, Josefa Kotta, Karla Turečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 183) (10. října 2018) 
č. 59k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 169) (10. října 2018) 
č. 60ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2017 (sněmovní tisk 282) (10. října 2018) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)