Usnesení ZEV

č. 21k usnesení ZEV č. 20 ze dne 13. února 2018 (13. února 2018) 
č. 22k potvrzení členů a volbě předsedy podvýboru zemědělského výboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství (13. února 2018) 
č. 23k potvrzení členů a volbě předsedy podvýboru zemědělského výboru pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu (13. února 2018) 
č. 24k potvrzení členů a volbě předsedy podvýboru zemědělského výboru pro lesní hospodářství (13. února 2018) 
č. 25k potvrzení členů a volbě předsedy podvýboru zemědělského výboru pro vodní hospodářství (13. února 2018) 
č. 26k potvrzení členů a volbě předsedy podvýboru zemědělského výboru pro rozvoj venkova (13. února 2018) 
č. 27k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 13) (14. března 2018) 
č. 28k volbě člena podvýboru zemědělského výboru pro lesní hospodářství (14. března 2018) 
č. 29k nominaci zástupců zemědělského výboru do Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova České republiky (14. března 2018) 
č. 30k nominaci do Pracovní skupiny ke Společné zemědělské politice po r. 2020 (14. března 2018) 
č. 31k Informaci o stavu vyjednávání Společné zemědělské politiky po roce 2020 (28. března 2018) 
č. 32k volbě člena podvýboru zemědělského výboru pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu (28. března 2018) 
č. 33k účasti delegace zemědělského výboru na meziparlamentním jednání výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) Evropského parlamentu věnované tématu Společné zemědělské politiky EU po roce 2020 (28. března 2018) 
č. 34k termínu schůze zemědělského výboru (10. dubna 2018) 
č. 35k zahraniční cestě delegace zemědělského výboru do Kazachstánu (10. dubna 2018) 
č. 36k Obchodní obslužnosti venkova (25. dubna 2018) 
č. 37k Nekalým praktikám poškozujícím český maloobchod a potravinářskou výrobu (25. dubna 2018) 
č. 38k Problematice škod páchaných vlky na hospodářských zvířatech v České republice (25. dubna 2018) 
č. 39k Ochranným pásmům vodních zdrojů s akcentem na problematiku vodního díla Švihov (9. května 2018) 
č. 40k Podpoře živočišné výroby na Vysočině (9. května 2018) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)