Výbor pro životní prostředí
Aktuality

VŽP navštívil CHKO Brdy (3. 5. 2016)
Poslanci výboru pro životní prostředí navštívili v rámci své 33. schůze ve čtvrtek 28. dubna 2016 Chráněnou krajinnou oblast Brdy, vyhlášenou k 1. lednu 2016

Členové výboru se dopoledne v prostorách Poslanecké sněmovny zabývali mezinárodními smlouvami v oblasti životního prostředí, státními závěrečnými účty Českého báňského úřadu a Ministerstva životního prostředí a konečně novelou zákona o ochraně ovzduší. Odpoledne si potom v doprovodu vedoucího Správy CHKO Brdy Bohumila Fišera prohlédli některé lokality v nově vyhlášené chráněné krajinné oblasti. Závěr návštěvy Brd věnovali setkání se zástupci samospráv v čele se se starostou obce Těně panem Václavem Pourem.
VŽP navštívil CHKO Brdy (3. 5. 2016)
VŽP navštívil CHKO Brdy (3. 5. 2016)
VŽP navštívil CHKO Brdy (3. 5. 2016)
VŽP navštívil CHKO Brdy (3. 5. 2016)
VŽP navštívil CHKO Brdy (3. 5. 2016)
VŽP navštívil CHKO Brdy (3. 5. 2016)ISP (příhlásit)