Výbor pro životní prostředí
Aktuality

Kulatý stůl VZP s neziskovými organizacemi (25. 6. 2015)
Výbor pro životní prostředí uspořádal ve spolupráci se Zeleným kruhem debatu nad aktuálními tématy v oblasti životního prostředí.

Diskuse poslanců s představiteli klíčových organizací a spolků se dotkla například připravované novely zákona o ochraně přírody a krajiny, problematiky prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji a zákona o snižování závislosti na fosilních palivech. Další prezentace se týkaly například mezinárodních závazků, rozvojové spolupráce a také tématu alejí a dřevin rostoucích mimo les.
Kulatý stůl VZP s neziskovými organizacemi (25. 6. 2015)
Kulatý stůl VZP s neziskovými organizacemi (25. 6. 2015)
Kulatý stůl VZP s neziskovými organizacemi (25. 6. 2015)
Kulatý stůl VZP s neziskovými organizacemi (25. 6. 2015)ISP (příhlásit)