Semináře
OD ZRNKA AŽ PO PŮLLITR – BUDOUCNOST ČESKÉHO PIVA (22. června 2022)

Seminář se koná pod záštitou zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven dne 22. června 2022 od 9:00 hod. v Poslanecké sněmovně – místnost č. 108 A – Státní akta, Sněmovní 4, Praha 1.

Pivovarnictví a sladovnictví jsou součástí české tradice a svým působením pozitivně ovlivňují návazné sektory od zemědělství, přes výrobu produktů a technologií pro pivovary až po pohostinství. Pivovary a sladovny jsou motorem nejen inovací a technického pokroku, ale i šetrného přístupu ke krajině, se kterou je výroba piva neoddělitelně spjata. Péče o krajinu a o přírodní zdroje je tak prvořadou prioritou. Pivovarnický průmysl je lídrem v oblasti oběhového hospodářství a má ambici spoluvytvářet udržitelnou politiku i praxi v České republice.

Registraci prosím proveďte na e-mailu info@cspas.cz do 20. června 2022.

Pozvánka

OD ZRNKA AŽ PO PŮLLITR – BUDOUCNOST ČESKÉHO PIVA (22. června 2022) (Dokument PDF, 194 KB) ISP (příhlásit)