Semináře
Kulatý stůl k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě (16. června 2022)

Kulatý stůl k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě se uskutečnil dne 16. června 2022 od 13:00 do 15:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 176/4, místnost č. A 55 - zasedací místnost Alfréda Meissnera, viz pozvánka.

Kulatého stolu se zúčastnili ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, zástupci MŽP, MŠMT a jimi řízených organizací, zástupci Rady Státního fondu životního prostředí, dále pak zástupci krajů, environmentálních center, škol a také akademického sektoru.16.06.2022
16.06.2022
16.06.2022
16.06.2022

Pozvánka

Kulatý stůl k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě (16. června 2022) (Dokument PDF, 202 KB) 

Dokumenty a prezentace

1_Cincera_MUNI_Kulaty_stul_EVVO.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 
2_Korvasova_Lipka_Kulaty_stul EVVO.pdf (Dokument PDF, 16 MB) 
3_Kazmierski_MZP_Kulaty_stul EVVO.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 
4_Trestikova_MSMT_Kulaty_stul EVVO.pdf (Dokument PDF, 650 KB) 
5_Vodicka_SFZP_Kulaty_stul EVVO.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 
6_Zidek_LBkraj_Kulaty_stul EVVO.pdf (Dokument PDF, 6 MB) 

MP3

Kulaty_stul_k_environmentalnimu_vzdelavani_vychove_a_osvete.MP3 (Dokument, 164 MB) ISP (příhlásit)