Semináře
Podpora malých projektů ke zlepšení přírody a krajiny (27. dubna 2023)

Kulatý stůl se konal ve čtvrtek 27. 4. 2023 od 9:25 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna, viz pozvánka.Záznam z kulatého stolu můžete sledovat zde.

Společně s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny uspořádala předsedkyně Výboru pro životní prostředí Ing. Jana Krutáková kulatý stůl s názvem Podpora malých projektů ke zlepšení přírody a krajiny. Pokud chceme udržet biodiverzitu a zvýšit schopnost adaptace přírody na klimatickou změnu, musíme podporovat nejen velké projekty, ale i ty menší, které mají neopomenutelný vliv na pestrost naší krajiny.

Byl představen Program péče o krajinu a Program obnovy přirozené funkce přírody, kam se řadí například výsadba dřevin, obnova mokřadního biotopu či revitalizace vodních toků a dílčí rekonstrukce vodních nádrží. Účastníci se zaměřili na možnosti financování projektů a jakým způsobem je možné je čerpat, co je nutné před samotným zpracováním vyjednat a jak funguje administrace spojená s žádostí o finanční podporu. Následně probírali zjednodušenou metodu vykazování, která napomáhá v boji s byrokracií – což bývá častou překážkou u žádostí o podporu.

Na třech projektech pak byla představena specifika žádostí, která byla diskutována v teoretické rovině a samozřejmě praktická ukázka. Domažlické městské lesy s výměrou více než 3,7 tisíce hektarů představil Ing. Josef Forst. Byla zdůrazňována především udržitelnost. Nové prvky musíme nejen stavět, ale následně je udržovat a revitalizovat. Dílčím projektem vedoucím k revitalizaci a biodiverzitě s adaptací na klimatickou změnu ve Vlašimi je například výsadba alejí, kterých je celkem přes 200 km. Ing. Karel Kříž zmiňoval důležitost výběru vhodné lokality a domluvy se zemědělcem, který zde hospodaří. Revitalizace Sedmihorských mokřadů byla nejmenším představeným projektem. RNDr. Vojtěch Šťastný upozornil hlavně na důležitost mokřadů, které jsou účinným nástrojem v boji proti suchu, se kterým se potýká celé naše území.5.04.2023
5.04.2023
5.04.2023
5.04.2023

Pozvánka

Podpora malých projektů ke zlepšení přírody a krajiny (27. dubna 2023) (Dokument PDF, 206 KB) 

Dokumenty a prezentace

Forst_verejno_pravni_dohody_v_praxi_josef_forst.pdf (Dokument PDF, 19 MB) 
Kriz_Prezentace dotacni opatreni.pdf (Dokument PDF, 20 MB) 
Limrova_ZMV_AOPK CR_PS_04_2023.pdf (Dokument PDF, 6 MB) 
Stastny_27_04_2023_RVT_SM_PSP_K.pdf (Dokument PDF, 25 MB) 
Sterba_prezentace KTP_snemovna_230427.pdf (Dokument PDF, 2 MB) 

MP3

20230427_VZP_Kulaty_stul_Podpora_malych_projektu.MP3 (Dokument, 202 MB) ISP (příhlásit)