Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení VSR

č. 41k volbě místopředsedy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (20. května 2014) 
č. 42pověřuje Podvýbor pro veřejnou správu a E-government přípravou sněmovního tisku 124 k projednání ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. (20. května 2014) 
č. 43volí poslankyni Mgr. Martinu Berdychovou za člena Kolegia cestovního ruchu ministryně pro místní rozvoj. (20. května 2014) 
č. 44bere na vědomí informace Ing. Jana Kříže, náměstka ministra životního prostředí, Ing. Aleše Kendíka, náměstka ministra zemědělství, Ing. Marie Janečkové, ředitelky odboru Ministerstva financí, Ing. Jindřicha Krále, předsedy představenstva VHS Brno a dalších k tématu – Čerpání finančních prostředků z OP ŽP a stanovování cen vodného a stočného vodohospodářskými společnostmi. (21. května 2014) 
č. 45Návrh poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 42 (10. června 2014) 
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 172 (10. června 2014) 
č. 47 Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), sněmovní tisk 71 (10. června 2014) 
č. 48Volba místopředsedy výboru (10. června 2014) 
č. 49k volbě členů podvýboru pro bytovou politiku (25. června 2014) 
č. 50Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 206 (25. června 2014) 
č. 51Termín konání 12. schůze Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (27. června 2014) 
č. 52Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), sněmovní tisk 71 (25. června 2014) 
č. 53Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), sněmovní tisk 71 (27. srpna 2014) 
č. 54 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 203 (2. září 2014) 
č. 55Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2014 formou přesunu mezi položkami. (2. září 2014) 
č. 56Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní 26 (2. září 2014) 
č. 57k žádosti obce Bernartice o stanovení městysem (2. září 2014) 
č. 58Návrh poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby, Jaroslava Zavadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 124 (2. září 2014) 
č. 59Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 164 (2. září 2014) 
č. 60Problematika sociálního bydlení (2. září 2014) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)