Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení VSR

č. 283Výjezdní zasedání VVSRR v Jihočeském kraji (19. dubna 2017) 
č. 284Analýza systému kontrol územních samosprávných celků, sněmovní dokument 6304 (30. května 2017) 
č. 285Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci, sněmovní tisk 1070 (30. května 2017) 
č. 286Návrh poslance Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), sněmovní tisk 920 (30. května 2017) 
č. 287Jednání se starosty obcí - Kraj Vysočina (31. května 2017) 

<<1112131415
ISP (příhlásit)