Usnesení VSP

 

nestanoveno
č. 6Aktuální stav řešení informačních technologií v resortu MPSV (7. prosince 2017) doprovodné
č. 7Změny v organizační struktuře ČSSZ a aktuální stav řešení Lékařské posudkové služby (7. prosince 2017) doprovodné
č. 16„Plán legislativních prací v resortu MPSV na rok 2018" (1. února 2018) doprovodné
č. 23„Různé" (1. února 2018) doprovodné
č. 39„Aktuální informace o činnosti Úřadu práce" (26. dubna 2018) doprovodné
č. 45Informace o Metodické příručce pro sociální kurátory pro děti a mládež (10. května 2018) doprovodné
č. 51k bodu Různé (21. června 2018) doprovodné
č. 69k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /ST 71/ (27. září 2018) doprovodné
20. 11. 2018
č. 79k bodu Připravované systemizace na MPSV (8. listopadu 2018) doprovodné
10. 10. 2018
č. 68Postavení Azylových domů v rámci sociální péče (27. září 2018) doprovodné
30. 09. 2018
č. 53Aktuální situace na Úřadu práce (6. září 2018) doprovodné
č. 54Aktuální situace v oblasti IT v resortu MPSV (6. září 2018) doprovodné
11. 09. 2018
č. 53Aktuální situace na Úřadu práce (6. září 2018) doprovodné
31. 05. 2018
č. 40„Aktuální stav řešení Lékařské posudkové služby" (26. dubna 2018) doprovodné
12. 04. 2018
č. 34„Sdělení předsedkyň a předsedy podvýborů" (29. března 2018) doprovodné
15. 01. 2018
č. 6Aktuální stav řešení informačních technologií v resortu MPSV (7. prosince 2017) doprovodnéISP (příhlásit)