Usnesení VSP

 

č. 6Aktuální stav řešení informačních technologií v resortu MPSV (7. prosince 2017) doprovodné
č. 7Změny v organizační struktuře ČSSZ a aktuální stav řešení Lékařské posudkové služby (7. prosince 2017) doprovodné
č. 16„Plán legislativních prací v resortu MPSV na rok 2018" (1. února 2018) doprovodné
č. 23„Různé" (1. února 2018) doprovodné
č. 34„Sdělení předsedkyň a předsedy podvýborů" (29. března 2018) doprovodné
č. 39„Aktuální informace o činnosti Úřadu práce" (26. dubna 2018) doprovodné
č. 40„Aktuální stav řešení Lékařské posudkové služby" (26. dubna 2018) doprovodné
č. 45Informace o Metodické příručce pro sociální kurátory pro děti a mládež (10. května 2018) doprovodné
č. 51k bodu Různé (21. června 2018) doprovodné
č. 53Aktuální situace na Úřadu práce (6. září 2018) doprovodné
č. 54Aktuální situace v oblasti IT v resortu MPSV (6. září 2018) doprovodné
č. 68Postavení Azylových domů v rámci sociální péče (27. září 2018) doprovodné
č. 69k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /ST 71/ (27. září 2018) doprovodné
č. 77Aktuální situace v Lékařské posudkové službě (8. listopadu 2018) doprovodné
č. 78Informace o „Metodické příručce pro sociální kurátory pro děti a mládež z roku 2016" a Metodické informaci k některým otázkám vztahujícím se k umístění dětí v ZDVOP a pobytu dětí v těchto zařízeních (8. listopadu 2018) doprovodné
č. 79k bodu Připravované systemizace na MPSV (8. listopadu 2018) doprovodné
č. 83„Zaměstnávání OZP - aktuální situace, popis současného stavu, návrhy budoucí koncepce" (22. listopadu 2018) doprovodné
č. 84Projednání dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly 313 - MPSV (sněmovní dokument č. 1395) (22. listopadu 2018) doprovodné
č. 85Problematika vyloučených lokalit a možné řešení (22. listopadu 2018) doprovodné
č. 87Aktuální situace IT v působnosti MPSV (7. února 2019) doprovodné

123
ISP (příhlásit)