Usnesení VSP

 

č. 161k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /ST 689/ (20. února 2020) standardní
č. 162Aktuální situace v oblasti Lékařské posudkové služby (20. února 2020) standardní
č. 163k programu 47. schůze výboru pro sociální politiku (11. března 2020) standardní
č. 164k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /ST 784/ (24. března 2020) standardní
č. 165k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /ST 787/ (24. března 2020) standardní

<<56789
ISP (příhlásit)