Usnesení VSP

 

č. 204k Návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2021 - kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (18. listopadu 2020) standardní
č. 205k návrhu poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /ST 317/ (18. listopadu 2020) standardní
č. 206k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /ST 1104/ (2. prosince 2020) standardní
č. 207k Návrhu doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů dokumentu EU: 11606/20, COM(2020) 621 final (9. prosince 2020) standardní
č. 208ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Unie rovnosti: strategický rámec EU pro rovnost, začlenění a účast Romů dokumentu EU 11605/20, COM(2020) 620 final (9. prosince 2020) doprovodné
č. 209k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii dokument EU 12477/20, COM(2020) 682 final (9. prosince 2020) standardní
č. 210k Aktuálnímu stavu provádění opatření souvisejících s pandemií COVID 19 v oblasti sociálních služeb (9. prosince 2020) doprovodné
č. 211k návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Václava Klause, Pavly Golasowské, Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Stanislava Juránka, Ondřeje Benešíka, Jana Čižinského, Marka Výborného, Jana Bartoška a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /ST 896/ (6. ledna 2021) standardní
č. 212k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 961/ (6. ledna 2021) standardní
č. 213k Návrhu termínu a pořadu další schůze výboru (6. ledna 2021) standardní
č. 214k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii /ST 1122/ (19. ledna 2021) standardní
č. 215k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 1025/ (3. února 2021) standardní
č. 216k návrhu poslanců Lukáše Koláříka, Olgy Richterové, Kateřiny Valachové, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /ST 295/ (3. února 2021) standardní
č. 217k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 545/ (3. února 2021) standardní
č. 218k vládnímu návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě /ST 1153/ (10. února 2021) doprovodné
č. 219k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 911/ (17. února 2021)  
č. 220k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /ST 1116/ (17. února 2021)  
č. 221k návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Václava Klause, Pavly Golasowské, Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Stanislava Juránka, Ondřeje Benešíka, Jana Čižinského, Marka Výborného, Jana Bartoška a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /ST 896/ (17. února 2021)  
č. 222k návrhu poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /ST 317/ (17. února 2021)  
č. 223k vládnímu návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě /ST 1171/ (2. března 2021)  

<<7891011
ISP (příhlásit)