Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí VSP

č. 41 (9. ledna 2020) 
č. 42 (14. listopadu 2019) 
č. 43 (5. prosince 2019) 
č. 44 (23. ledna 2020) 
č. 45 (6. února 2020) 
č. 46 (20. února 2020) 

123
ISP (příhlásit)