Výbor pro obranu a bezpečnost
Usnesení VOB

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (8. července 2010) 
č. 2k volbě volební komise (8. července 2010) 
č. 3k volbě předsedy výboru (8. července 2010) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 5ke způsobu stanovení zpravodajů k sněmovním tiskům (11. srpna 2010) 
č. 6ke způsobu zařazování bodu "Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru" (11. srpna 2010) 
č. 7ke Strategii boje proti extremismu v roce 2009 /sněmovní tisk 5/ (8. září 2010) 
č. 8k 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republikyse zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010 /sněmovní tisk 10/ (8. září 2010) 
č. 9k informaci o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 /sněmovní tisk 13/ (8. září 2010) 
č. 10k návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2009 - kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad (8. září2010) 
č. 11k návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2009 - kapitola 305 Bezpečnostní informační služba ČR (8. září 2010) 
č. 12k návrhuzávěrečného účtu státního rozpočtu za rok 2009 - kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti ČR - část Vězeňská služba (8. září 2010) 
č. 13ke zřízení podvýborů (9. září 2010) 
č. 14k návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu za rok 2009 - kapitola 314 Ministerstvo vnitra ČR (9. září 2010) 
č. 15ke Zprávě o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 21/ (9. září 2010) 
č. 16k návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu ČR za rok 2009 kapitoly 307 - Ministerstvo obrany ČR (9. září 2010) 
č. 17k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na územíČeské republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 70/ (6. října 2010) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ (6. října 2010) 
č. 19ke koncepci Ministerstva vnitra ČR a seznámení s resortem (6. října 2010) 
č. 20k volbě členů podvýboru pro obecní policie a soukromé bezpečnostní služby (7. října 2010) 

12345


Navigace sekce Výbor pro obranu a bezpečnostISP (příhlásit)