Aktuality

Setkání vedení volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zástupci Sdružení pro média a demokracii, z.s. a Rekonstrukcí státu. (18. 2. 2021)
Ve středu dne 17. února 2021 od 9:00 hodin se v Poslanecké sněmovně setkalo předsednictvo volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zástupci Sdružení pro média a demokracii, z.s. a Rekonstrukcí státu.

Za vedení volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byli přítomni předseda volebního výboru Stanislav Berkovec a místopředsedové volebního výboru Petr Dolínek a Tomáš Martínek.

Za Sdružení pro média a demokracii se tohoto setkání zúčastnili pánové Tomáš Urban a Oldřich Vágner. Za Rekonstrukci státu pak pan Lukáš Kraus.

Tématem setkání navrženým od výše uvedených subjektů byla debata nad návrhy na zkvalitnění výběru a slyšení kandidátů mediálních rad. Mezi body v diskuzi byly například: dřívější vyhlášení nominací, zajištění přenosu z veřejného slyšení, doporučení kandidátům zaslat motivační dopis, zohlednění významu nominujících organizací, aj. Jednotlivé návrhy budou následně diskutovány na řádné schůzi volebního výboru.
Setkání vedení volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zástupci Sdružení pro média a demokracii, z.s. a Rekonstrukcí státu. (18. 2. 2021)
Setkání vedení volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zástupci Sdružení pro média a demokracii, z.s. a Rekonstrukcí státu. (18. 2. 2021)
Setkání vedení volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zástupci Sdružení pro média a demokracii, z.s. a Rekonstrukcí státu. (18. 2. 2021)

Navigace sekce Volební výborISP (příhlásit)