Aktuality

Informace z jednání volebního výboru 19. 11. 2020 (24. 11. 2020)
Dne 19. listopadu 2020 se konala 25. schůze Volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky kbodu ,,Informace Rady České televize o aktuální činnosti Rady České televize.“

Po zpravodajské zprávě místopředsedy výboru Aleše Juchelky, po informaci předsedy Rady České televize Reného Kühna, po rozpravě, a po závěrečné diskuzi členů volebního si volební výbor vyžádal podklady od Rady České televize pro pokračování jednání dne 8. prosince 2020 (viz dopis v příloze).


Dopis Radě České televize (Dokument PDF, 301 KB)

Navigace sekce Volební výborISP (příhlásit)