Akce 18. června 2021

Schůze výborů, komisí a podvýborů

UPV - Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
č. 19 - neveřejná (18. června 2021) 

Schůze Poslanecké sněmovny

104. schůze (25. května až 18. června 2021) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace


Navigace sekce Ústavně právní výborISP (příhlásit)