Ústavně právní výbor
Usnesení UPV

č. 81Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (tisk 139) (26. září 2018) 
č. 82k volbě člena a předsedy finančního podvýboru ústavně právního výboru (26. září 2018) 
č. 83Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 71) (10. října 2018) 
č. 84Aktualizované stanovisko k implementaci projektu e-Legislativa (10. října 2018) 
č. 85Zahraniční pracovní cesta ústavně právního výboru do Arménie (10. října 2018) 
č. 86k volbě člena podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení (10. října 2018) 
č. 87Převzetí záštity nad konáním semináře na téma "Ústavní právo na obhajobu" - revokace (10. října 2018) 
č. 88Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132) (10. října 2018) 
č. 89Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 167) (10. října 2018) 
č. 90Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 136) (9. listopadu 2018) 
č. 91Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (tisk 72) (9. listopadu 2018) 
č. 92Vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích(tisk 73) (9. listopadu 2018) 
č. 93Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (tisk 74/1) (9. listopadu 2018) 
č. 94Převzetí záštity nad konáním konference na téma "Exekuční řád - potřebujeme jeho změnu?" (9. listopadu 2018) 
č. 95k záměru zahraničních aktivit ústavně právního výboru pro rok 2019 (9. listopadu 2018) 
č. 96Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2019, kapitola 358 - Ústavní soud (22. listopadu 2018) 
č. 97Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2019, kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (22. listopadu 2018) 
č. 98Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2019, kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (22. listopadu 2018) 
č. 99Dotace neziskového sektoru v působnosti kapitoly státního rozpočtu Ministerstva spravedlnosti ČR (22. listopadu 2018) 
č. 100Informace o postupu digitalizace justice - problematika chybějících specialistů ve veřejné správě (22. listopadu 2018) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)