Ústavně právní výbor
Usnesení UPV

č. 61Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (tisk 139) (26. června 2018) 
č. 62Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (tisk 139) - doprovodné usnesení (26. června 2018) 
č. 63Mezinárodní konference pořádaná Nejvyšším soudem ČR a Nejvyšším soudem SR (26. června 2018) 
č. 64k postupu Poslanecké sněmovny při vyřizování dožádání orgánů činných v trestním řízení podle § 8 odst. 1 trestního řádu (10. července 2018) 
č. 65Převzetí záštity nad konáním sympozia na téma "Aktuální otázky a perspektivy insolvenčního práva" (10. července 2018) 
č. 66Převzetí záštity nad konáním semináře na téma "Ústavní právo na obhajobu" (10. července 2018) 
č. 67Převzetí záštity nad konáním konference na téma "Exekuční řád - potřebujeme jeho změnu?" (10. července 2018) 
č. 68Záměry zahraničních pracovních cest ústavně právního výboru v roce 2018 - zmocnění předsedy (10. července 2018) 
č. 69Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 38) (5. září 2018) 
č. 70Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 69) (5. září 2018) 
č. 71Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 40) (5. září 2018) 
č. 72k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (tisk 50) (5. září 2018) 
č. 73Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 136) (5. září 2018) 
č. 74Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 71) (5. září 2018) 
č. 75záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132) (6. září 2018) 
č. 76Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (tisk 72) (6. září 2018) 
č. 77Vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (tisk 73) (6. září 2018) 
č. 78Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (tisk 74/1) (6. září 2018) 
č. 79Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 71) (26. září 2018) 
č. 80Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů (tisk 138) (26. září 2018) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)