Ústavně právní výbor
Usnesení UPV

č. 21k volbě členů podvýboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku (14. února 2018) 
č. 22k volbě členů podvýboru pro justici a soudní samosprávu (14. února 2018) 
č. 23podnět mandátového a imunitního výboru ve věci trestního stíhání členů volených orgánů územních samosprávných celků (14. února 2018) 
č. 24Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 47) (27. února 2018) 
č. 25Převzetí záštity nad konáním semináře „Právní úprava insolvencí se zaměřením na oddlužení fyzických osob“ (2. března 2018) 
č. 26Převzetí záštity nad konáním semináře „Právní úprava znalců a tlumočníků“ (2. března 2018) 
č. 27Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 33) (8. března 2018) 
č. 28Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 57) (28. března 2018) 
č. 29Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (28. března 2018) 
č. 30k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů (tisk 56) (28. března 2018) 
č. 31Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 76) (28. března 2018) 
č. 32Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 38) (28. března 2018) 
č. 33Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (tisk 30) (28. března 2018) 
č. 34Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (28. března 2018) 
č. 35Převzetí záštity nad konáním kulatého stolu k problematice novel trestního zákoníku se zaměřením na problematiku „maření spravedlnosti“ a „trestnosti ideologie (28. března 2018) 
č. 36k volbě dalšího člena podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení (28. března 2018) 
č. 37Návrh zákona poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 33) (17. dubna 2018) 
č. 38Žádost o předložení zprávy o fungování přísedících u soudů (17. dubna 2018) 
č. 39Převzetí záštity nad konáním semináře na téma „Institut hromadných žalob jako nástroj vymáhání soukromých práv“ (17. dubna 2018) 
č. 40Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 54) (25. dubna 2018) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)