Ústavně právní výbor
Usnesení UPV

č. 282Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování (tisk 566) (13. května 2021) 
č. 283Návrh poslanců Jakuba Michálka, Jaroslava Faltýnka, Jana Farského, Tomia Okamury a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 390) (13. května 2021) 
č. 284Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Heleny Válkové, Jakuba Michálka, Marka Výborného a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 965) (13. května 2021) 
č. 285Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 793) (13. května 2021) 
č. 286Návrh poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) (tisk 952) (13. května 2021) 
č. 287Vládní návrh zákona o lobbování (tisk 565) (25. května 2021) 
č. 288Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování (tisk 566) (25. května 2021) 
č. 289Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (tisk 895) (9. června 2021) 
č. 290Převzetí záštity nad konáním semináře na téma Problematika právní úpravy trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (9. června 2021) 
č. 291Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů (tisk 1242) - projednání ve stavu legislativní nouze (16. června 2021) 
č. 292Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 670) (23. června 2021) 
č. 293Vládní návrh zákona o lobbování (tisk 565) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (13. července 2021) 
č. 294Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování (tisk 566) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (13. července 2021) 
č. 295Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 527) (13. července 2021) 
č. 296Vládní návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu Parlamentu České republiky (tisk 528) (13. července 2021) 
č. 297Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony (tisk 529) (13. července 2021) 
č. 298Výjezdní zasedání ústavně právního výboru do Brna (13. července 2021) 

<<1112131415
ISP (příhlásit)