Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 33 (22. září 2020)
č. 32 (8. září 2020)
č. 31 (9. června 2020)
č. 30neveřejná (28. dubna 2020)
č. 29ZRUŠENÁ (17. března 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 32 (8. září 2020)
č. 31 (9. června 2020)

další

Usnesení

č. 173k návrhu termínu a programu příští schůze (22. září 2020)
č. 172ke Zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 (22. září 2020)
č. 171k informaci zpravodajů o stavu přidělených petic a nově došlým peticím (22. září 2020)
č. 170ke schválení programu 33. schůze petičního výboru (22. září 2020)
č. 169k informaci zpravodajů o stavu přidělených petic a nově došlým peticím (8. září 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 73k vládnímu návrhu státního rozpočtu Úřadu vlády na rok 2019 - kapitola 304 (včetně projednání dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly) (6. listopadu 2018)
č. 34k návrhu poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (13. března 2018)

další

Semináře

Podmíněné propuštění - jeho možnosti a limity (2. dubna 2019)
Děti patří do rodin a ne do ústavůkulatý stůl (19. března 2019)
Práva dítěte v zákonech a ve skutečnosti (5. února 2019)
Petice za ukončení genocidy praktikujících metody Falun Gong páchané čínským režimem (21. června 2018)
Možnosti a limity celostátního referenda (25. dubna 2018)

další
ISP (příhlásit)