Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 32 (8. září 2020)
č. 31 (9. června 2020)
č. 30neveřejná (28. dubna 2020)
č. 29ZRUŠENÁ (17. března 2020)
č. 29změna termínu (17. března 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 31 (9. června 2020)
č. 30 (28. dubna 2020)

další

Usnesení

č. 164k návrhu termínu a programu příští schůze (9. června 2020)
č. 163k informaci zpravodajů o stavu přidělených petic a nově došlým peticím (9. června 2020)
č. 162ke „Zprávě veřejného ochránce práv o činnosti za I. čtvrtletí roku 2020" (9. června 2020)
č. 161k projednání Souhrnné zprávy o činnosti VOP za rok 2019 (tisk č. 802) (9. června 2020)
č. 160k návrhu SZÚ za rok 2019 Kanceláře VOP - kapitola 309 (9. června 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 73k vládnímu návrhu státního rozpočtu Úřadu vlády na rok 2019 - kapitola 304 (včetně projednání dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly) (6. listopadu 2018)
č. 34k návrhu poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (13. března 2018)

další

Semináře

Podmíněné propuštění - jeho možnosti a limity (2. dubna 2019)
Děti patří do rodin a ne do ústavůkulatý stůl (19. března 2019)
Práva dítěte v zákonech a ve skutečnosti (5. února 2019)
Petice za ukončení genocidy praktikujících metody Falun Gong páchané čínským režimem (21. června 2018)
Možnosti a limity celostátního referenda (25. dubna 2018)

další
ISP (příhlásit)