Organizační výbor
Usnesení ORGV

č. 21k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (22. září 2010) 
č. 22k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (22. září 2010) 
č. 23k volbě členů a předsedy podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (22. září 2010) 
č. 24k volbě členů a předsedy podvýboru organizačního výboru pro přípravu novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (22. září 2010) 
č. 25k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (22. září 2010) 
č. 26k návrhu termínu a pořadu 5. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (22. září 2010) 
č. 27k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (7. října 2010) 
č. 28k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (7. října 2010) 
č. 29k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (7. října 2010) 
č. 30k návrhu termínu a pořadu 6. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (7. října 2010) 
č. 31k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (14. října 2010) 
č. 32k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (14. října 2010) 
č. 33k návrhu termínu a pořadu 7. schůze Poslanecké sněmovny (14. října 2010) 
č. 34k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (14. října 2010) 
č. 35k návrhu termínu a pořadu 7. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (14. října 2010) 
č. 36k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (27. října 2010) 
č. 37k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (27. října 2010) 
č. 38k návrhu rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 2011 (27. října 2010) 
č. 39k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 1. pololetí 2011 (27. října 2010) 
č. 40k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (27. října 2010) 

<<123456>>


Navigace sekce Organizační výborISP (příhlásit)