Záznamy z jednání KV

č. 59, záznam k návrhu rozpočtu kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na rok 2019 (8. listopadu 2018) ISP (příhlásit)