Hospodářský výbor
Usnesení HV

č. 82k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2015 (19. listopadu 2014) 
č. 83k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2015 (19. listopadu 2014) 
č. 84k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2015 (19. listopadu 2014) 
č. 85k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2015 (19. listopadu 2014) 
č. 86k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2015 (19. listopadu 2014) 
č. 87ke Zprávě o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2013 – sněmovní tisk 344 (19. listopadu 2014) 
č. 88k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2015 (19. listopadu 2014) 
č. 89k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2015 kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu (19. listopadu 2014) 
č. 90k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2015 (19. listopadu 2014) 
č. 91k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2015 (19. listopadu 2014) 
č. 92k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 271 (19. listopadu 2014) 
č. 93k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a střednědobému výhledu na roky 2016 a 2017 – sněmovní tisk 342 (19. listopadu 2014) 
č. 94k rozpočtovému opatření pro Ředitelství silnic a dálnic (19. listopadu 2014) 
č. 95k rozpočtovému opatření pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy (19. listopadu 2014) 
č. 96k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - obecně (19. listopadu 2014) 
č. 97k zahraniční cestě (20. listopadu 2014) 
č. 98k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 303 (20. listopadu 2014) 
č. 99k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 302 (20. listopadu 2014) 
č. 100k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 301 (20. listopadu 2014) 
č. 101k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 299 (20. listopadu 2014) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)