Hospodářský výbor
Usnesení HV

č. 61k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 182 (12. června 2014) 
č. 62k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 201 (12. června 2014) 
č. 63k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 173 (12. června 2014) 
č. 64k připravované novele zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (12. června 2014) 
č. 65k Informaci o přípravě rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a střednědobého výhledu na roky 2016 a 2017 (19. června 2014) 
č. 66k návrhu poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 118 (19. června 2014) 
č. 67k vládnímu návrhu zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin) - sněmovní tisk 213 (19. června 2014) 
č. 69k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 258 (3. září 2014) 
č. 70k návrhu poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 118 (3. září 2014) 
č. 71k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 135 (3. září 2014) 
č. 72Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2014 – sněmovní tisk 279 (3. září 2014) 
č. 73ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Evropská strategie energetické bezpečnosti /kód dokumentu 10409/14, COM(2014) 330 final/ (3. září 2014) 
č. 74Informace o podpořeném financování za rok 2013 – sněmovní tisk 230 (3. září 2014) 
č. 75Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2013 – sněmovní tisk 231 (3. září 2014) 
č. 76k Informaci o přípravě rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a střednědobého výhledu na roky 2016 a 2017 (3. září 2014) 
č. 77k problematice vodní dopravy v České republice (3. září 2014) 
č. 78k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 299 (1. října 2014) 
č. 79k zahraniční cestě (1. října 2014) 
č. 80k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 339 (30. října 2014) 
č. 81k zahraniční cestě (30. října 2014) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)