Hospodářský výbor
Usnesení HV

č. 21k zahraničních cestě (15. ledna 2014) 
č. 22k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 47 (26. února 2014) 
č. 23k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 85 (26. února 2014) 
č. 24k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 99 (26. února 2014) 
č. 25k návrhu poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 42 (26. února 2014) 
č. 26Informace o podpořeném financování za rok 2012 – sněmovní tisk 90 (26. února 2014) 
č. 27Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2012 – sněmovní tisk 91 (26. února 2014) 
č. 28k ustavení podvýborů (26. února 2014) 
č. 29k volbě předsedů podvýborů (26. února 2014) 
č. 30k volbě místopředsedy výboru (26. února 2014) 
č. 31k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 99 (18. března 2014) 
č. 32k záměru zahraniční cesty na Slovensko (18. března 2014) 
č. 33k zahraniční cestě (9. dubna 2014) 
č. 34k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 85 (9. dubna 2014) 
č. 35k vládnímu návrhu zákona,kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 135 (9. dubna 2014) 
č. 36k návrhu poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 42 (9. dubna 2014) 
č. 37k návrhu poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 42 (9. dubna 2014) 
č. 38k výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012 – sněmovní tisk 129 (9. dubna 2014) 
č. 39k výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013 – sněmovní tisk 159 (9. dubna 2014) 
č. 40k převzetí záštity (9. dubna 2014) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)